Kongre fotoğrafları için tıklayınız

Tam metin bildiri kitabı için tıklayınız

Özet bildiri kitabı için tıklayınız

Kongre fotoğrafları için tıklayınız , Tam metin bildiri kitabı için tıklayınız 
Özet bildiri kitabı için tıklayınız

Program

14 KASIM 2018, ÇARŞAMBA

  GENEL SALON
16.00-16.05 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
16.05-16.15 Açılış Konuşması
Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR
(Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, AYDIN)
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
16.15-16.45 Protokol Konuşmaları
16.45-17.15 Çağrılı Bildiri:
Biyolojik mücadelede ekosistem araştırmalarının önemi
Prof. Dr. Nedim UYGUN
17.15-17.45 Çağrılı Bildiri: 
Facts and myths of glyphosate
Ivo O Brants
17.45-18.15 Çağrılı Bildiri:
Brassica weeds as alternate disease hosts
Carol MALLORY-SMITH
18.15-18.45 Kokteyl ve Kapanış
   

15 KASIM 2018, PERŞEMBE

  Biyolojik Mücadele Entomoloji Fitopatoloji Herboloji
SALON A SALON B SALON C SALON D
Oturum Başkanı Prof. Dr. Nedim UYGUN Prof. Dr. Errol HASSAN Prof. Dr. Sara DOLAR Prof. Dr. Işık TEPE
09.00 - 09.20   Davetli Konuşmacı: Errol HASSAN
Botanical pesticides and its challenge towards food safety
Brassicaceae, Chenopodiaceae, Urticaceae familyalarına ait bazı bitkilerin arbusküler mikorhizal fungus (amf) ve bitki gelişimini teşvik eden rhizobakterler’le ilişkisi
Hasret GÜNEŞ, Semra DEMİR, Ahmet AKKÖPRÜ
Çağrılı Bildiri:
Josef SOUKUP

Agronomic risk arising from gene flow among wild, weedy and cultivated beets and its management
09.20 - 09.40 Akdeniz ve Ege Bölgesindeki turunçgil bahçelerinde tespit edilen faydalı türler
Mehmet KARACAOĞLU, Serdar SATAR
Kayısı (Prunus armeniaca) transkriptom veri analizi ile hastalık etmenlerinin belirlenmesi
Onur CANBULAT
, Kahraman GÜRCAN, Saffet TEBER, Antonio OLMOS, Ana Belén RUİZ-GARCÍA, Kadriye ÇAĞLAYAN
Çağrılı Bildiri:
Carol Mallory SMITH
Multiple herbicide resistance in Lolium multiflorum
09.40 - 10.00 Farklı Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) dönemlerinin Lysiphlebus confusus Treamlay & Eady, L. fabarum (Marshall) ve L. testaceipes (Cresson) (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae)’in bazı biyolojik parametrelerine etkisi
Gül SATAR, Mehmet KARACAOĞLU, Nedim UYGUN, Serdar SATAR
Hardal yağının Aphis gossypii Glover ve Macrosiphum rosae (L.) (Hemiptera: Aphididae) üzerine etkileri
Alime BAYINDIR EROL, Ali Kemal BİRGÜCÜ, Errol HASSAN, İsmail KARACA
Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde toprak dezenfeksiyonuna yönelik son çalışmalar
Seral YÜCEL, Hale GÜNAÇTI, Hülya DEMİRBAŞ
10.00 - 10.20 Laboratuvar koşullarında spinetoram insektisitin Anthocoris nemoralis (Hemiptera: Anthocoridae)'in bazı biyolojik özellikleri üzerine etkisi
Baboo ALİ, Avni UĞUR
Bazı bitki ekstraktlarının formulasyonlarının hazırlanması ve Myzus persicae Sulzer. (Hemiptera: Aphididae)’e karşı etkisinin araştırılması
Pervin ERDOĞAN, Gamze ESİN KILINÇ, Pelin AKSU, Murat KAHYAOĞLU, Numan E. BABAROĞLU
Nar ağaçlarında kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan Phytophthora türleri
İlker KURBETLİ, Gürsel KARACA
Dar yapraklı yabancı otlarda herbisit direncinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması
Abdullatief Mohammed ABDURRUHMAN, Sibel UYGUR
10.20 - 10.40 İmidacloprid’in farklı dozlarının predatör akar Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari:Phytoseiidae)’un bazı biyolojik özellikleri üzerine etkisi
Sibel YORULMAZ, Cenk KESKİN
Achillea biebersteinii Afan. (Asteraceae) bitki uçucu yağının Çam kese böceği (Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae)) larvalarına karşı larvasidal etkisi
Memiş KESDEK, Şaban KORDALİ, Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK, Melek GÜDEK
Batı Akdeniz Bölgesi yaprağı yenen sebzelerde görülen fungal hastalıkların belirlenmesi
Emine GÜMRÜKCÜ, Mehmet AYDOĞDU, Nalan KARATEKİN
Şifa otu (Conyza spp.) biyotiplerinin farklı gelişme dönemlerinde glyphosate’e tepkisi
Süleyman Gürdal TÜRKSEVEN, Mehmet Nedim DOĞAN, Ahmet Tansel SERİM, Emine KAYA-ALTOP
10.40 - 11.00 Türkiye'den izole edilen Malacosoma neustria nucleopolyhedrovirus (manenpv-t2)’ün komple genom dizi analizi
Dönüş GENÇER, Remziye NALÇACIOĞLU, Zihni DEMİRBAĞ, İsmail DEMİR
Klasik ve nano formülasyonlu bazı insektisitlerin Tetranychus urticae ve Amblyseius swirskii’ye etkilerinin belirlenmesi Hasan BALCI, Firdevs ERSİN, Enver DURMUŞOĞLU İzmir ili gerbera yetiştiriciliğinde kök ve kök boğazı etmeni Phytophthora cryptogea (Pethybr. et Laff.)’nın saptanması
Çiğdem ÖZKAN KAHRAMAN, Figen YILDIZ
 
11.00 - 11.20 KAHVE ARASI
  SALON A SALON B SALON C SALON D
Oturum Başkanı Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ Prof. Dr. İsmail KARACA Prof. Dr. Serap AÇIKGÖZ Prof. Dr. F. Nezihi UYGUR
11.20 - 11.40 Bazı yerel entomopatojenik fungusların Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)’ya karşı patojeniteleri
Ismail DEMİR, Seda BİRYOL, Ebru GÜNEY, Ardahan ESKİ, Kazım SEZEN, Zihni DEMİRBAĞ
Agrotis ipsilon (Lepidoptera: Noctuidae)’un farklı kültür bitkileri üzerindeki yaşam çizelgeleri
Murat MUŞTU, Muammer AKTÜRK, Gürkan AKKOYUN, Sinan ÇAKIR
Çileklerde Macrophomina phaseolina’a karşı bazı fungisit ve antagonistik bakterilerin etkisi
Seher BENLİOĞLU, Ayhan YILDIZ, Ümit ÖZYILMAZ, Yunus KORKOM, Kemal BENLİOĞLU
Aspirde yabancı ot kontrolünde nicosulfuron ve chlorsulfuron’un etkinliğinin belirlenmesi
İstem TÜRKTEMEL, Ahmet Tansel SERİM, Ünal ASAV
11.40 - 12.00 Tokat ili orman alanlarından izole edilen entomopatojen fungusların Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata (Say)) (Coleoptera: Chrysomelidae)’ne etkisinin belirlenmesi
İlker POLAT, Yusuf YANAR, Dürdane YANAR
Farklı avlar üzerinde Sympherobius pygmaeus (Rambur) (Neuroptera: Hemerobiidae)’un gelişme süresi, ölüm oranı ve üreme gücünün belirlenmesi
Mirac YAYLA, Serdar SATAR
Şanlıurfa ilinde pamuk üreticilerinin bitki koruma sorunları
Ayşin BİLGİLİ, Şeyda İPEKÇİOĞLU, Ayçin AKSU ALTUN, Zübeyde FİLİZ ARSLAN
Konvansiyonel ayçiçeği üretim sisteminde total herbisit glufosinate amonyum ile yabancı ot kontrolü
Ahmet Tansel SERİM, Unal ASAV, İstem TÜRKTEMEL,
12.00 - 12.20 Yerel bir granulovirüsün laboratuvar ve alan koşullarında Hyphantria cunea Drury. (Lepidoptera: Arctiidae)’ya karşı etkinliği
Zeynep BAYRAMOĞLU, Remziye NALÇACIOĞLU, Zihni DEMİRBAĞ, İsmail DEMİR
Cynara scolymus üzerinde beslenen Cassida rubiginosa’nın biyolojisi ve yaşam çizelgesi
Davut EFE, İsmail KARACA
Şeker pancarında Phoma betae’ya karşı tohuma uygulanan fungisitlerin etkileri
Esra KARA, Rıza KAYA, Fikret DEMİRCİ
Buğday ekim alanlarında sorun olan kısır yabani yulaf (Avena sterilis L.)’a karşı ruhsatlı mesosulfuron-methyl + thiencarbazone-methyl + ıodosulfuron- methyl-sodium aktif maddeli herbisitin etkili minimum dozunun belirlenmesi
Emrah MUŞTU, Feyzullah Nezihi UYGUR
12.20 - 12.40 Capnodis tenebrionis Linnaeus, 1758’ in ilk dönem larvalarına karşı entomopatojen nematodların etkinliğinin araştırılması
Çiğdem ŞAHİN, Hürkan ATAÇ, Uğur GÖZEL
Büyük ağustosböceği [Lyristes plebejus (Scopoli) (Hemiptera: Cicadidae)]’nin nimf dönemleri ve özellikleri
Cevdet KAPLAN, Serdar TEZCAN
Şeker pancarı tohum ilaçlamasında aktif madde tutunum değerlerinin incelenmesi
Zülfi SARIPINAR, Ayşe KESENCİ
Gübre ile herbisitlerin karıştırılarak uygulanmasının buğdayda verime, verim unsurlarına ve yabancı otlara etkileri
Bahadır ŞİN, İzzet KADIOĞLU, Tuğba KAZANKIRAN, Birgül ÖNAL
12.40 - 13.00 Yeni bir entomopatojen nematod uygulama yöntemi: “Canlı böcek bombalar”
Mehmet KARAGÖZ, Arife GÜMÜŞ, Selçuk HAZIR, David SAPIRO-ILAN
Bio-control potential of Steinernema kraussei against insect pest of cotton under in-vitro conditions
Ateeq Ur REHMAN
, Safeeullah SAFEEULLAH, Ummad-ud-din UMAR
Makine öğrenme teknikleri ve spektral yansımaların birlikte kullanımları ile bitki hastalıklarının tespiti; biberde Fusariumspp. kök çürüklük etmeniyle örnek bir çalışma
Ali Volkan BİLGİLİKerim KARADAĞ, Mehmet Emin TENEKECİ, Ayşin BİLGİLİ
Yıldız sarmaşığı (Ipomoea spp.) ve çakal kavunu (Cucumis melo var. agrestis)’ nun mısır ekim alanlarındaki popülasyon artışının belirlenmesi
Levent HANÇERLİ, F.Nezihi UYGUR
13.00 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
  GENEL SALON
14.00 - 14.30 Türkiye Entomoloji Derneği Etkinliği
Davetli Konuşmacı: Ian T. RILEY
Challenges for communicating Turkish science in English: observations from two years of copyediting
  SALON A SALON B SALON C SALON D
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU Prof. Dr. Remzi ATLIHAN Prof. Dr. Semra DEMİR Prof. Dr. Okan ACAR
14.30 - 14.50 Çilek üretiminde toprak kaynaklı fungal hastalıklar ile biyolojik mücadelede fide uygulamaları
Ümit ÖZYILMAZ, Ayhan YILDIZ, Seher BENLİOĞLU, Kemal BENLİOĞLU
Erdal Şekeroğlu (Isparta-Atabey) ve Kadıini (Antalya-Alanya) mağara ekosistemlerinde arthropod biyolojik çeşitlilikleri ile bazı ekolojik parametrelerin hesaplanması ve böceklerin mağara haritalamasında kullanım olanaklarının araştırılması
Gökhan AYDIN, Kadir Boğaç KUNT, Bengü AYDIN, İsmail ŞEN, Ergin TURANTEPE, Umut ÖZTEN, Uğur Mumcu AKKAYA, Fulya ÇELEBİ, Cemal Çağrı ÇETİN
Kestane kanserinin biyolojik mücadelesinde Cryphonectria hypovirus 1 (chv-1) alt tiplerinin önemi
Serap AÇIKGÖZ, Ömer ERİNCİK
Arylex, yeni bir yapısal sınıf sentetik oksin tahıl herbisiti
Hüsrev MENNAN
, Serdest RAŞA
14.50 - 15.10 İncir iç çürüklüğüne karşı antagonist bakteriler ile biyolojik mücadele
Ümran AKSU, Kemal BENLİOĞLU
Kazdağı Milli Parkı’ndaki (Balıkesir, Türkiye) yaşlı meşe ağaçları (Quercus frainetto Tenore, 1813) üzerinde bulunan saproksilik böcek (Coleoptera) faunasının yüksek çeşitliliği
Tuba ÖNCÜL ABACIGİL, Nicklas JANSSON, Serdar TEZCAN
Aydın ilinde kestane kanserinin biyolojik mücadelesi
Ömer ERİNCİK, Serap AÇIKGÖZ, Sevdiye YORGANCI, Sahra HOSSEİNALİZADEH, Engin MANGİL, Mustafa Timur DÖKEN
Van'da son 31 yıl içinde hububat tarlalarında yabancı ot florasındaki değişiklikler
Reyyan YERGİN ÖZKAN, Işık TEPE
15.10 - 15.30 Taguchi metodu kullanılarak bakteri kaynaklı biyoinsektisit üretim sürecinin optimizasyonu
Ardahan ESKİ, Zihni DEMİRBAĞ, İsmail DEMİR
Ekolojik parametrelerin Altıngözlü böcek birliklerinin (Neuroptera: Chrysopidae) kompozisyon ve dağılımına olan etkisi
Hakan BOZDOĞAN, Ali SATAR
İncir iç çürüklüğü hastalığının (Fusarium spp.) mücadelesine yönelik in vitro, in vivo çalışmalar ve sağlıklı ilek elde edilmesi
Özlem DOĞAN, Mehmet GÜLCE, Soner SOYLU, Eşref TUTMUŞ, Birgül ERTAN
Kuş burnu ekstraktı kısa süreli kuraklık stresine karşı buğday'da antıoksidan savunmayı indüklemektedir
Gamze BALTACIER , Okan ACAR
15.30 - 15.50 KAHVE ARASI
  Entomoloji Entomoloji Fitopatoloji Herboloji
SALON A SALON B SALON C SALON D
Oturum Başkanı Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU Prof. Dr. Zeynep YOLDAŞ Prof. Dr. H. Seher BENLİOĞLU Prof. Dr. Hüsrev MENNAN
15.50- 16.10 Tuta absoluta (Meyrick) Dalaman-2017 (Muğla, Türkiye) popülasyonunun chlorantraniliprole ve flubendiamide’e karşı duyarlılık düzeyi
Fatih DAĞLI, Ismaila TOURE, Badegül ÜNSAL
Adıyaman ili badem (Prunus amygdalus L.) alanlarında zararlı ve yararlı türler, yayılış alanları ve populasyon durumları üzerinde araştırmalar Şaban KARAAT, Öznur YILMAZ ÇAĞLAR, Fırat Ege KARAAT Ozon ile buğdayda külleme hastalığına (Blumeria graminis f. sp. tritici) karşı dayanıklılığın uyarılması ve ilgili patofizyolojik yanıtların araştırılması
Sercan PAZARLAR, Nedim ÇETİNKAYA, Melike BOR, Filiz ÖZDEMİR
Kuzey Marmara bölgesi meyve bahçelerinin yabancı ot florası
Lerzan ÖZTÜRK, Bahadır ŞİN, Nur SİVRİ, Gürkan Güvenç AVCI, İzzet KADIOĞLU
16.10 - 16.30 Tetranychus urticae’nin Güney Florida’da süs bitkilerinde kullanılan cyflumetofen ve iki geleneksel akarisite karşı direnç düzeyleri
İsmail DÖKER, Daniel CARRILLO
Kastamonu ili sarımsak ekiliş alanlarında saptanan Delia platura Meigen, (Diptera: Anthomyiidae)’ nın popülasyon takibi
Pervin ERDOĞAN
Antagonistic and Pgpr effects of Bacillus species in biocontrol of wheat fusarium wilt
Rouag NOUREDDINE, Benchikh OMAR, Benamrani SAKINA, Bera RACHA, Karkar NARDJES, Kassouar SABRINA
Buğday tarlalarındaki yabancı ot florasının son 50 yıllık değişimi - Şanlıurfa örneği
Zübeyde Filiz ARSLAN
16.30 - 16.50 Karanfil yetiştiriciliğinde sorun olan Batı çiçek tripsi [Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)] ’nin bazı insektisitlere karşı direnç durumunun belirlenmesi
Musa KIRIŞIK
, Tuba SANSÜR, Emine TOPUZ
Adana (Türkiye)’da Chilo partellus Swinhoe, 1885’un popülasyon dalgalanması
Tange DENIS ACHIRI,
Alican KURTULUŞ, Serkan PEHLIVAN, Ekrem ATAKAN
Batı Akdeniz Bölgesinde buğdayda fungal yaprak hastalıklarının yaygınlığı ve konukçu tepkilerinin belirlenmesi
Mehmet AYDOĞDU
, İlker KURBETLİ
Türkiye’nin batısından doğusuna peyzaj çalışmalarında kullanılan bitkiler ile yabancı otların taşınması
Ramazan GÜRBÜZ
16.50 - 17.10 Antalya ili biber alanlarından toplanan Myzus persicae (Hem.:Aphididae) popülasyonlarında imidacloprid direnci
Sibel YORULMAZ
, Selin Nur ÖZDEMİR
Eurytoma amygdali Enderlein (Hym.: Eurytomidae) popülasyon değişimi ve bulaşık meyve oranı
Mehmet Fatih TOLGA
, Zeynep YOLDAŞ
Fusarium türlerinin buğday ve özçimenlerde bulunuşu ve arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Berna TUNALI
, Bayram KANSU, Hamdi Güray KUBAY
Çukurova Bölgesi ekim nöbeti desenlerinin yeni bir yöntemle belirlenmesi ve yabancı ot florasıyla ilişkilendirilmesi
Feyzullah Nezihi UYGUR, Selin TÜNK, Sibel UYGUR,
17.10 - 17.30 Rifampicin uygulamalarının Bemisia tabaci Med (Q2) populasyonuna etkilerinin belirlenmesi
M. Mete KARACA, Şebnem TİRENG KARUT, İlksen TOPÇU, Kamil KARUT
Denizli ili nar üretim alanlarında önemli bazı zararlı türlerin popülasyon değişimi
Tevfik TURANLI
, Zeynep YOLDAŞ
Şanlıurfa ilinde buğday üreticilerinin bitki koruma sorunları
Ayşin BİLGİLİ, Aycin AKSU ALTUN, Şeyda İPEKÇİOĞLU, Zübeyde FİLİZ ARSLAN
Kuzey Marmara Bölgesi’nde küsküt (Cuscuta spp.)'ün yaygınlığı ve konukçu dizisi
Bahadır ŞİN, Lerzan ÖZTÜRK, Nur SİVRİ, Gürkan Güvenç AVCI, İzzet KADIOĞLU
17.30 - 18.30 POSTER / Posterler panolarda elektronik olarak kongre süresince incelenebilecektir. Poster saatinde, poster sahipleri sorularınızı yanıtlamak üzere Poster panolarının yanında bulunacaklardır.
  BÖLÜM BAŞKANLARI VE DERNEK BAŞKANLARI TOPLANTISI / SALON A

16 Kasım 2018, CUMA

  Entomoloji -I Entomoloji - II Fitopatoloji - I Fitopatoloji - II Herboloji
SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E
Oturum Başkanı Prof. Dr. Rifat ULUSOY Prof. Dr. Kamil KARUT Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ Doç. Dr. Seral YÜCEL Prof. Dr. Sibel UYGUR
09.00 - 09.20 Adaçayı (Salvia officinalis Linnaeus) (Lamiaceae)’nda zararlı böcekler ve doğal düşmanları ile etkileşimleri
Agustin ZARKANİ, Ferit TURANLI
Hardal uçucu yağı ve ana bileşiğinin tek başına ve değiştirilmiş atmosfer uygulamaları ile kombinasyonun kırma un biti, Tribolium confusum Duval (Col.: Tenebrionidae)’ne karşı fümigant etkisi
Salman KERVANDA, Ali Arda IŞIKBER, ALİ BAYRAM, Özgür SAĞLAM
Patates ve domates bitkilerindeki pvy ırklarının yaprakbitleriyle taşınabilirliğinin moleküler olarak belirlenmesi
Ayşe ÇANDAR, Mustafa GÜMÜŞ
Fusarium verticilloides izolatlarının fumonisin b1 ve b2 üretim potansiyelleri ile hastalık oluşturma durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Bayram KANSU, Berna TUNALI, Tuğrul KAYMAK
Muş, Ağrı ve Bitlis illerinde arpa (Hordeum Vulgare L.)’da çim türleriinin (Lolium SPP.) yoğunluklarının belirlenmesi
Mehmet Fatih ÖNK, Işık TEPE
09.20 - 09.40 Batı Karadeniz Bölgesi kivi bahçelerinde zararlı ve faydalı türler ile yaygınlıklarının belirlenmesi
Ayşe ÖZDEM, Vildan BOZKURT, Erdoğan AYAN
Ozon gazı uygulamalarının fındıkta Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae) (Kuru Meyve Güvesi)’ya karşı biyolojik etkinliği
Haşim AKBAY, Ali Arda IŞIKBER, Hasan TUNAZ, Özgür SAĞLAM, Mehmet Kubilay ER
İncir mozaik hastalığı etmenlerinin Ceroplastes rusci ile taşınmasının belirlenmesi
Sevdiye YORGANCI, Serap AÇIKGÖZ
Pisum sativum subsp. elatius türünde yanıklık hastalığınınn moleküler tekniklerle tanısı
Cengiz TOKER, Duygu SARI, Hatice SARI, Ahmet CAT, Mursel CATAL
Sıvı azot kullanılarak turptan elde edilen ekstraktın kısır yabani yulafın (Avena sterilis subsp. sterilis) çimlenmesi ve fide büyümesi üzerindeki allelopatik etkisi
Duygu ŞİŞEK, Süleyman TÜRKSEVEN, Süleyman TOPAL
09.40 - 10.00   Tribolium confusum Jacquelin Du Val, 1863 (Coleoptera: Tenebrionidae) erginlerine karşı oksijenli monoterpenlerin fumigant etkisi
Melek GÜDEK
, Şaban KORDALİ, Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK
Citrus Chlorotic Dwarf Associated Virus izolatlarının ülkemizdeki coğrafik dağılımı ve moleküler karakterizasyonu
Ali KARANFİL, Savaş KORKMAZ
Bitkilerde patojenlere karşı dayanıklılık gen(ler)ini belirlemek için kullanılan moleküler markırlar
Gökhan BOYNO
, Semra DEMİR
Ayçiçeği, arpa ve turp ekstraktlarının bazı yabancı otların çimlenme ve fide gelişimine etkileri
Nuran Pınar GÜZEL, Emine Arzu ELİBÜYÜK, Ünal ASAV, Mustafa Selçuk BAŞARAN, Ahmet Tansel SERİM
10.00 - 10.20 Çanakkale ilinde doğu meyve güvesi Grapholita molesta Busck (Lep.: Tortricidae)’nın elma ve erik üzerinde popülasyon gelişmesinin belirlenmesi
Ali Kürşat ŞAHİN, Ali ÖZPINAR, Burak POLAT
Yerel diatom toprağı karışımlarının depolanmış tahıl zararlılarına karşı etkinliği
Semra GÜL, Özgür SAĞLAM, Nusret ALTAŞ, Ali Arda IŞIKBER
Türkiye’de sebze tohumlarında bulunabilen viral etmenlerin durumu
İsmail Can PAYLAN
, Ayşe ÇANDAR
Ocimum basilicum L. uçucu yağının antifungal etkileri
Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK
, Şaban KORDALİ
Farklı sıcaklık ve karbondioksit seviyelerinin bazı yabancı otlardaki klorofil miktarına etkilerinin belirlenmesi
Yücel KARAMAN, Olcay BOZDOĞAN, Nihat TURSUN
10.20 - 10.40 Aydın ili organik zeytin alanlarında zeytin meyvesindeki zararlılar ve bunların meyvedeki zarar oranı
Selahattin Serdar AYKUT, Hüseyin BAŞPINAR
Cicer türlerinin Callosobruchus chinensis L.'e dayanıklılık için fenotiplenmesi
Cengiz TOKER
, Fedai ERLER, Duygu SARI, Hatice SARI
Türkiye’de yetiştirilen muz çeşitlerindeki virüs hastalıklarının saptanması ve karakterizasyonu
Ela TOHUMCU
, A. Muharrem KAMBEROĞLU
İzmir ilinde gerbera yetiştiriciliğinde Phytophthora cryptogea’ya (Pethybr. et Laff.) karşı bazı fungisitlerin etkinliklerinin belirlenmesi
Çiğdem ÖZKAN KAHRAMAN
, Figen YILDIZ
Alevleme ve çapalamanın ayçiçeğinde yabancı otlara olan etkileri
Nihat TURSUN, Furkan UYAR
10.40 - 11.00 Uşak ilinde depolanmış buğdaylarda bulunan zararlı ve yararlı arthropod türleri ve yaygınlıklarının belirlenmesi
Erdal ZENGİN, İsmail KARACA
Uzun yabani bezelyelerde bezelye tohum böceğinden, Bruchus pisorum L. (Bruchidae: Coleoptera), etkilenmeyen yeni bir neoplasm
Cengiz TOKER
, Hatice SARI, Duygu SARI, Cengiz İKTEN
Kayseri ilinde farklı Prunus anaçlarının plum pox virus-turkey (ppv)-t’nin doğal enfeksiyonuna olan reaksiyonlarının belirlenmesi
Cemile TEMUR ÇINAR
, Mona GAZEL, Kahraman GÜRCAN, Kadriye ÇAĞLAYAN
Çilek meyve ve fide üretim alanlarında kimyasal ve kimyasal olmayan toprak dezenfeksiyon uygulamalarının toprak kökenli patojenlere ve verime etkileri
Hale GÜNAÇTI
, Seral YÜCEL, Canan CAN
Mısır yetiştiriciliğinde sorun olan yabancı otlara karşı alternatif uygulamaların etkinliklerinin araştırılması
Ufuk ÇATIKKAŞ,
Hasan DEMİRKAN
11.00 - 11.20 KAHVE ARASI
  SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E
Oturum Başkanı Prof. Dr. Cengiz KAZAK Prof. Dr. İ. Halil ELEKCİOĞLU Prof. Dr. Savaş KORKMAZ Prof. Dr. Fikret DEMİRCİ Prof. Dr. M. Nedim DOĞAN
11.20 - 11.40 İzmir’i karıştıran canlı: kene mi değil mi?
Firdevs ERSİN
, İbrahim ÇAKMAK
Kök lezyon nematodları (Pratylenchus thornei ve P. neglectus) ve kist nematodları (Heterodera avenae ve Heterodera latipons)’nın in vitro koşullarda buğday çeşitlerinde gelişmelerinin araştırılması
Ece Börteçine
KASAPOĞLU ULUDAMAR
, İbrahim Halil ELEKCİOĞLU
Türkiye’de mısır ekim alanlarında saptanan ilk Rhabdovirus enfeksiyonu
Filiz ERTUNÇ
Ordu, Giresun ve Trabzon illeri fındık üretim alanlarında çotanaklarda hastalık oluşturan Alternaria türlerinin tespiti ve bazı çeşitlerin etmene karşı reaksiyonları
Fatma Sara DOLAR
, Arzu SEZER
Amaranthus palmeri - Türkiye için yeni bir yabancı ot türü
M. Nedim DOĞAN
, Mahmut ERTEM, Özhan BOZ
11.40 - 12.00 Farklı çilek çeşitlerinde iki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch, Acari: Tetranychidae) yoğunluğu ve yaprak renk içeriği arasındaki ilişkinin araştırılması
Tuğba ÇAKAR,
Dürdane YANAR
Tahıl kist nematodları, Heterodera avenae ve Heterodera latipons’ un yarı doğa koşullarında buğday çeşitleri üzerinde gelişmelerinin türler arası rekabet yönünden incelenmesi
ECE Börteçine
KASAPOĞLU ULUDAMAR
,
İbrahim Halil ELEKCİOĞLU
Tomato chlorosis virus alımının Sera bayazsinegi, Trialeurodes vaporariorum'un gen ekspresyonu üzerine etkisinin araştırılması
Bayram ÇEVİK
, Mehtap ŞAHİN-ÇEVİK, İsmail KARACA
Erik pası etmeni Tranzschelia discolor f.sp. domesticae (Fckl.) Tranz. & Litv. ‘nin biyolojisi üzerine çalışmalar
Ömer ERİNCİK
Türkiye’de artan tehdit: Conyza spp.
Deniz İNCİ, Ahmet ULUDAĞ, Kassim ALKHATIB
12.00 - 12.20 Domatesde zararlı iki noktalı kırmızı örümcek Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)'nın mücadelesinde avcı akar Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)'in etkinliği üzerine araştırmalar
İsmail KASAP
, Papatya TİFTİKÇİ, Şahin KÖK
Akdeniz tahıl kist nematodu, Heterodera latipons (Franklin)’un patotipleri ile bazı yazlık buğday çeşitlerinin reaksiyonlarının belirlenmesi
Nagihan DUMAN, Mustafa İMREN
Türkiye kayısı (Prunus armeniaca) germplasm’ında plum pox virüs’üne dayanıklı yeni kayısı çeşitleri Necati ÇETİNSAĞ, Kahraman GÜRCAN, Cemil ERNİM, Hasan PINAR, Tahir MACİT, Muhammed Ali KÖSE, Saffet TEBER, Feyyat CAYMAZ, Onur CANBULAT, Sezai ERCİŞLİ Türkiye’de yeni bir hastalık: Phytophthora cinnamomi’nin neden olduğu avokado kök çürüklüğü
İlker KURBETLİ
, Görkem SÜLÜ, Mehmet AYDOĞDU, Süleyman BAYRAM
İnsansız hava araçları ile pamukta yabancı ot florasının tespit edilme olanakları
Süleyman TÜRKSEVEN, Behiç TEKİN, Mehmet Zeki KIZMAZ, Erkan URKAN, Ahmet Tansel SERİM
12.20 - 12.40 Astigmatid akarlarla beslenen Hypoaspis larvicolus (Acari: Laelapidae) 'un canlı doğurması, yumurtayla çoğalması ve annenin yavrusunu taşıması
İbrahim ÇAKMAK
, Fernando Rodrigues DA SILVA
Meloidogyne chitwoodi ve M. hapla’nın popülasyon dinamikleri
Emre EVLİCE
, Halil TOKTAY, Gökhan YATKIN, Fatma Dolunay ERDOĞUŞ, Mustafa İMREN
Ege Bölgesi'nden zeytinde solgunluğa neden olan Verticillium dahliae etmeninden mikoviral DsRNA'nın araştırılması
Sahra HOSEEINALIZADEH
, Serap AÇIKGÖZ, Ömer ERİNCİK
Ülkemizde Konya bölgesi şeker pancarı ekim alanlarında tespit edilen Aphanomyces cochlioides’ in yaygınlıklarının belirlenmesi ve mücadelesi üzerine araştırmalar
Rıza KAYA, Y.Zekai KATIRCIOĞLU, Fikret DEMİRCİ, Meltem AVAN, Esra KARA, Salih MADEN
Ekim nöbeti sistemleri ile yabancı otlanma arasındaki ilişkiler
Hilmi TORUN, Feyzullah Nezihi UYGUR
12.40 - 13.00 Avrupa kırmızı örümceği Panonychus ulmi (Koch) (Acari: Tetranychidae)'nin konukçu bitkileri ile bazı biyolojik parametrelerinin belirlenmesi üzerinde bir araştırma
Remzi ATLIHAN
, İsmail KASAP, Şahin KÖK
Nikotinin kök-ur nematodları üzerine etkileri
Sevilhan MENNAN
, İsmail SÖĞÜTÇÜ, Gökhan AYDINLI
Kutdiken limon (Citrus lemon) çeşidinde virom analizi
Saffet TEBER
, Aydın UZUN, Kahraman GÜRCAN
Muğla ili örtü altı domates üreticilerinin pestisit kullanım kararlarının analizi
Görkem ÖZTÜRK
, Sait ENGİNDENİZ
Bazı herbisitlerin buğdayda farklı dozlarının verime, verim unsurlarına ve kalite üzerine etkileri
İzzet KADIOĞLU
, Bahadır ŞİN, Tuğba KAZANKIRAN
13.00 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
  GENEL SALON
14.00 - 14.30 Davetli Konuşmacı: Doç.Dr. Nurper GÜZ (TÜBİTAK-BİDEB Başkan Yardımcısı)
TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programlarındaki Yenilikler
  SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E
Oturum Başkanı Prof. Dr. Recep AY Prof. Dr. Sevilhan MENNAN Prof. Dr. Bayram ÇEVIK Prof. Dr. Ayhan YILDIZ Prof. Dr. Ahmet ULUDAĞ
14.30 - 14.50 Şanlıurfa ili mısır üreticilerinin bitki koruma sorunlarının belirlenmesi
Ayçin AKSU ALTUN, Ayşin BİLGİLİ, Şeyda İPEKÇİOĞLU, Zübeyde Filiz ARSLAN
Çeltikte Aphelenchoides besseyi’nin hızlı tanımlanması için taqman metodunun geliştirilmesi
Elvan SERT ÇELİK, Zübeyir DEVRAN
PPV-T izolatlarının tüm genom analizi; Türkiye'de PPV-T izolatlarının kökeni ve yayılma rotası
Kahraman GÜRCAN, Saffet TEBER, Ahmet CEYLAN, Thierry CANDRESSE, Mikail AKBULUT, Çiğdem ULUBAŞ SERÇE, Suat KAYMAK, Birol AKBAŞ, Lütfü AKBAŞ
Bolu, Kırşehir, Sivas ve Yozgat illerinde patateslerde Stolbur hastalığının varlığının ve yumruya geçiş oranının nested pcr ile belirlenmesi
Aynur KARAHAN
, Şenol ALTUNDAĞ, Ali Osman KILINÇ
Farklı herbisitlerin farklı dozlarının Ambrosia artemisiifolia L. ve Amaranthus palmeri S. Wats.’ye etkilerinin belirlenmesi
Olcay BOZDOĞAN, Yücel KARAMAN, Hatice SELÇUK, Nihat TURSUN
14.50 - 15.10 İzmir’de bamya üretiminde pestisit kullanımının analizi
Sait ENGİNDENİZ, Özge ULU, Görkem ÖZTÜRK, Dilek YÜCEL ENGİNDENİZ
Kök-ur nematodlarında virülenslikle ilgili moleküler markırların etkinliğinin belirlenmesi
İbrahim MISTANOĞLU, Tevfik ÖZALP, Zübeyir DEVRAN
Pamuk solgunluk hastalık etmeni Verticillium dahliae’da mikoviral DsRNA’nın analizi ve patojenitesi
Deniz Kübra BALCI
, Serap AÇIKGÖZ
Soğan yumrularında çürüklüğe neden olan bakteriyel etmenlerin patojenite testleri ve biyokimyasal testlerle belirlenmesi
Reyhan AKKUŞ, Zahide ÖZDEMİR
Iğdır ili mısır üretim alanlarında görülen yabancı otların belirlenmesi ve bazı herbisitlerin yabancı otlanma ile mısır verimine olan etkisinin araştırılması
Çağlar AÇIKGÖZ,
Ramazan GÜRBÜZ,
15.10 - 15.30 Şeftali üretiminde pestisit kullanımının analizi: İzmir’in Torbalı ilçesi örneği
Sait ENGİNDENİZ, Muhammed ÇUKADAR, Ece YÜRÜK, Görkem ÖZTÜRK
Nükleer ve mitokondriyal dna belirteçlerine bağlı olarak Türkiye'deki istilacı patates böceği populasyonlarının genetik karakterizasyonu
Ayça ÖZKAN KOCA
, Burcu LAÇIN, S. Berkay BERKCAN, İrfan KANDEMİR
Bilecik, Bursa ve İstanbul illerinde domates bitkilerinde tospovirusların tespiti ve moleküler karakterizasyonu
Nesrin UZUNOĞULLARI
, Mustafa GÜMÜŞ
Quick real-time detection of citrus huanglongbing associated with ‘Candidatus Liberibacter asiaticus by rt-lamp from crude dna of psyllids and citrus leaves
Ummad-ud-din UMAR
, Ateeq-ur REHMAN, Syed Muhammad ZAKA, Syed Atif Hasan NAQVİ
Yonca ekim alanlarında görülen yabancı otların yoncanın yaşına bağlı olarak değişimlerinin incelenmesi
Ramazan GÜRBÜZ,
Merve Melise ÖZMEN
15.30 - 15.50 KAHVE ARASI
  SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ferit TURANLI Prof. Dr. Serdar SATAR   Prof. Dr. Ömer Erincik Prof. Dr. Nihat TURSUN
15.50- 16.10 Rize ili çay alanlarında Ricania japonica Melichar (Hemiptera: Ricaniidae)’nın popülasyon değişimi
Fatma ÖZSEMERCİ
, Tülin KILIÇ, Seher TANYOLAÇ, Reyhan SEKBAN, Kamuran AYGUN, Emine YUKSEL, Şemsi KARADENİZ, Engin BALTA, Sonay BILGILI
Kiraz bahçesinde farklı yerlere asılan mavi tuzakların Tropinota (Epicometis) hirta (Poda) (Coleoptera: Cetoniidae)’nın yakalanması üzerine etkisi
Bülent YAŞAR, Veli Burak ÇELİK
  Candidatus Phytoplasma solani'nin antepfıstığı çöğürlerine aşı ile taşınması
Mehmet Ertuğrul GÜLDÜR
, Eray ŞİMŞEK, Havva GÜMÜŞ, Hümeyra AYVACI, Gülistan KORKMAZOĞLU
Ayçiçeğinde boğumlu (Orobanche cernua) ve mavi çiçekli (Orobanche ramosa) canavar otu türleri ile mücadelede organik herbisitlerin etkisinin araştırılması
Selvinaz KARABACAK
, Feyzullah Nezihi UYGUR
16.10 - 16.30 Aydın ili pamuk ve turunçgil alanlarında Asymmetrasca decedens (Paoli) ve Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera: Cicadellidae) türlerinin popülasyon dalgalanmaları ve turunçgil meyvelerindeki zararı
Büşra DER, Hüseyin BAŞPINAR
Beyazsinek, Aleyrodes proletella Linnaeus (Hemiptera: Aleyrodidae)’nın karayaprak lahanasında popülasyon oluşturmasında yabancı ot, Lapsana communis L. (Bieb. Hayek)’in etkisi
Halil KÜTÜK
, A. Sami KOCA
  Ülkemizde armut bahçelerinde ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ surveyi ve izolatların moleküler karakterizasyonu
Şeyma Reyhan ERDOĞAN, Yusuf ÖZTÜRK, Çiğdem ULUBAŞ SERÇE, Bülent ALTAN, Suat KAYMAK, Fatih ERDOĞAN, Demet ÇELİK ERTEKİN, Nesrin TUNALI, Mona GAZEL, Kadriye ÇAĞLAYAN
Çeltikte, farklı bir etki mekanizmasına sahip olan pendimethalin’in yabancıot mücadelesinde kullanılma olanaklarının araştırılması
Oya GÖNEN
16.30 - 16.50 Çanakkale ili üzüm bağlarında Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae)’nin popülasyon gelişiminin belirlenmesi
Eray ÖZDAMAR, İsmail KASAP
Çukurova Bölgesi'nden toplanan Bemisia tabaci ve parazitoidlerinin sekonder endosimbiyontları
Şebnem TİRENG KARUT, M. Mete KARACA, Kamil KARUT
  Ralstonia solanacearum’un yabancı ot, kendi gelen patates bitkileri, yüzey suyu ve endüstriyel işleme sıvı ve katı atıklarında izlenmesi
Aynur KARAHAN
, Şenol ALTUNDAĞ, Kamil DUMAN, Mine SARAÇOĞLU, Ali Osman KILINÇ
Domateste rimsülfüron ile canavarotu (Phelipanche ramosa (l.) pomel) mücadelesi
Emre Eren MUSLU, Ahmet ULUDAĞ
16.50 - 17.10 Kauçuk beyazsineği’nin Singhiella simplex (Sing) (Hemiptera : Aleyrodidae) Antalya çevresinde populasyon dinamiğinin araştırılması
Utku YÜKSELBABA, Muhammed Hüseyin KIRMIZIOĞLU, Hüseyin GÖÇMEN
Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) yumurtaları üzerinde parazitoiti Trichogramma evanescens Westwood (Hym.: Trichogrammatidae)’in parazitleme ve çıkış oranının belirlenmesi
Samet MEMİŞ, Ali ÖZPINAR, Ali Kürşat ŞAHİN, Burak POLAT
  Bilecik ve Sakarya illeri bağ alanlarında tespit edilen önemli fitoplazma hastalıkları
Nesrin TUNALI,
Arif ATAK, Yeşim DOYĞACI, Cemil HANTAŞ, Pınar GÖKSEL
 
17.10 - 17.30       Isparta ilinde kültür mantarı [Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach, 1946)] üreticilerinin hastalık ve zararlılara karşı mücadelede kullandıkları yöntemlerin değerlendirilmesi ile ilgili bir anket çalışması
Bülent YAŞAR
, Gökhan AYDIN
 
17.30 - 18.30 POSTER / Posterler panolarda elektronik olarak kongre süresince incelenebilecektir. Poster saatinde, poster sahipleri sorularınızı yanıtlamak üzere Poster panolarının yanında bulunacaklardır.

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

ÖNEMLİ TARİHLER

Etkinlik Tarihi

14-17 Kasım 2018

Erken Kayıt Tarihi

19 Eylül 2018

Son Bildiri Gönderim Tarihi

31 Ağustos  2018

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: 
info@motto.tc
www.motto.tc

 

 

 

 

 
Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.